CeDeKa multimedia
Pomagamy Naszym Klientom śmiało patrzeć w przyszłość ...
 

Polityka prywatności
1. Administrator
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z portalu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

2. Zbierane dane
Po zarejestrowaniu w serwisie, na podany adres e-mail automatycznie wysyłane zostaje potwierdzenie rejestracji. Podczas wizyty na stronie internetowej serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

3. Zabezpieczenie danych
Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Bezpośredni dostęp do danych mają uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą Serwisu. Zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

4. Informacja dotycząca gromadzonych danych osobowych
Każdy zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgodnie z art. 32 ust. 1 powołanej powyżej ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 powołanej ustawy,
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 powołanej ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 powołanej ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 powołanej ustawy.

5. Zmiana polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.


| Strony www
| Programy dedykowane
| Referencje
| O nas
| Kontakt
| Polityka prywatności
CeDeKa Multimedia
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
biuro@cedeka.pl
Copyright © 2005-2014 CeDeKa Multimedia